Opposition Players named Kenworthy,Tony


PlayerNameOpponentsFirst SeasonLast Season
Kenworthy,TonySHEFFIELD UTD1979-801982-83
Kenworthy,TonyMANSFIELD TOWN1986-871988-89