Opposition Players named Yates,Sammy


PlayerNameOpponentsFirst SeasonLast Season
Yates,SammyBARNSLEY1972-731973-74
Yates,SammyGRIMSBY TOWN1976-771976-77