Opposition Players named Svarc,Bobby


PlayerNameOpponentsFirst SeasonLast Season
Svarc,BobbyCOLCHESTER UTD1972-731974-75