Opposition Players named Sheedy,Kevin


PlayerNameOpponentsFirst SeasonLast Season
Sheedy,KevinHEREFORD UTD1977-781977-78
Sheedy,KevinEVERTON1983-841983-84