Opposition Players named Clegg,Tony


PlayerNameOpponentsFirst SeasonLast Season
Clegg,TonyBRADFORD CITY1984-851984-85
Clegg,TonyYORK CITY1987-881987-88